Piano stemmen

Waarom uw piano laten stemmen?

Door het bespelen en door invloeden van buitenaf zoals temperatuur en vochtigheid ontstemmen de snaren van uw instrument. Ook de kwaliteit van uw instrument en de conditie waarin het verkeert, spelen een rol.

Doordat dit proces per snaar net even verschillend is, verandert de frequentie van elke snaar niet in dezelfde mate: de tonen worden vals en ook onderling gaan de verhoudingen scheef zitten.
De pianostemmer zorgt ervoor dat de snaren weer correct op elkaar worden afgestemd en dat het instrument weer ‘op toon’ komt.

Hoe vaak moet een piano gestemd worden?

Afhankelijk van de omgeving waarin de piano staat en de kwaliteit van het instrument  1 tot 2 keer per jaar. Hoe vaker er gestemd wordt, des te stabieler blijft de piano tussen de stemmingen door.

Advertentie